040-611 66 84 info@kockumochkockum.se

Menu

Tandlossningssjukdomar, orsak och behandling

Tandlossning är en multifaktorell sjukdom. Det betyder att den kan uppstå av flera olika anledningar. De vanligaste är arv, sjukdom, rökning, graviditet eller att patienten inte har varit tillräckligt noggrann med munhygienen. Det kan leda till att bakterierna får fritt spelrum och bryter ner vävnaden runt tänderna, i tandköttet och i käkbenet. Konsekvenserna blir att tänderna så småningom lossnar.

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning innebär i första hand tandstensborttagning och rengöring. Vid svårare fall opererar vi bort en del av tandköttet för att reducera djupet på tandfickorna så att de blir möjliga att hålla rena igen. När bakterierna försvinner stabiliserar sig käkbenet och tänderna kan få fäste igen. Ibland har det gått så långt att tänderna inte går att rädda. Då kan det bli aktuellt med en protetisk ersättning.

Förebyggande åtgärder

Du kan förebygga tandlossning genom att ta väl hand om dina tänder. Borsta tänderna noga två gånger om dagen. Rengör även mellan tänderna med hjälp av tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Vi rekommenderar att du hjälper tänderna ytterligare med någon form av flourtillskott. Det finns som munskölj, som sugtablett och tuggummi.

Misstänker du att du drabbats av tandlossning?
Ring oss redan idag för en akuttid.